Home

Mr. A.F.L. Fiolet

Adres

Beroepsuitoefening

Opleiding

Gereserveerd

Gereserveerd

Gereserveerd

Links

Contact

A.F.L. Fiolet bezocht eerst het gymnasium (vier klassen) van het St.Franciscus College te Rotterdam en behaalde in het jaar 1960 het diploma HBS-5jaar aan het Canisius College te Nijmegen.
 
Na ruim twee jaren de militaire dienstplicht te hebben vervuld bij de Koninklijke Luchtmacht (1960-1962) heeft A.F.L. Fiolet enige tijd economie gestudeerd aan de Nederlandse Economische Hogeschool, doch ging vervolgens werken bij de gemeente Rotterdam (1964-1974).
 
In die periode volgde A.F.L. Fiolet eerste de opleiding tot bestuursambtenaar aan de Bestuursacademie, die hij in 1969 met succes  afsloot.
 
Daarna studeerde hij aan de rechtenfaculteit van wat toen nog was de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH) te Rotterdam.
In april 1974 behaalde hij het doctoraalexamen (privaatrecht) aan de (inmiddels  geworden) Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Direct na zijn afstuderen ging Mr. A.F.L. Fiolet werken bij Stafafdeling Juridische Zaken van een holding-company voor wereldwijde logistieke (transport en opslag) en onroerend goed activiteiten. In 1976 trad hij toe tot het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB), waarvan hij tot medio 2011 lid is geweest.
Vanaf de aanvang van zijn juridische carriere lagen zijn werkzaamheden voornamelijk op het gebied van onroerend goed activiteiten (verkoop, aankoop, beleggen, ontwikkeling, beleggingsfondsen) in Nederland, Europa en Amerkika; in zijn inmiddels ruim 40-jarige beroepsleven heeft Mr. A.F.L. Fiolet een grote ervaring opgedaan op dit gebied.
 
Teneinde zijn door ervaring verworven kennis van diverse aspecten van onroerend goed transacties een goede ondergrond te geven volgde Mr.A.F.L. Fiolet eind zeventiger jaren de opleiding tot makelaar, toen nog de enige opleiding in dit vakgebied. In juni 1982 behaalde hij het diploma voor de makelaardij in onroerende goederen van de Nederlandse Federatie van Makelaars in Onroerende Goederen (NFM).
 
Tot slot van zijn professionele opleiding volgde Mr. A.F.L. Fiolet nog de belastingopleiding bij het (roen nog) Nederlands College van Belastingadviseurs en behaalde hij in juni 2001 het diploma Belastingadviseur CB. Inmiddels is het College van Belastingadviseurs gefuseerd met de Federatie van Belastingadviseurs het voert thans de naam van Regsier Belastingadvieurs.
 
Sindsdien houdt hij door middel van de verplichte permanente educatie zijn belastingkennis op peil en is hij gerechtigd tot het voeren van de titel: gecertificeerd Belastingadviseur CB.